O NÁS

MiloviceFree z.s.je spolek lidí, kteří mají společný cíl - provoz a rozvíjení počítačové sítě v Milovicích a okolí. Pravidelný členský příspěvek činí 720,- Kč/ čtvrtletně (nezávisle na rychlosti připojení konkrétních členů); člen se může rozhodnout příspěvek neplatit, ovšem musí nás o tomto kroku informovat a potom jsou mu členství a práva z něj plynoucí pozastavena do doby, kdy placení příspěvku obnoví (to lze využít např. o prázdninách či v jiných případech delší nepřítomnosti v místě připojení).

Vznik naší sítě byl z důvodu nespokojeností s komerčními poskytovateli síťových služeb. Síť vznikla a stále ji rozvíjíme ve svém volném čase. Připojit se k nám může každý.

Nepleťte si nás s poskytovatelem veřejných služeb elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Naším cílem není profesionálně poskytovat Internet a standardní služby s tím související (instalace, servis, garance rychlosti připojení či dostupnosti apod.). Pokud takové služby očekáváte nebo dokonce vyžadujete, zvolte raději možnost klasického zákaznického vztahu s některým komerčním poskytovatelem.

 

Dokumenty

  

 
Finanční řád